Liturgi

St. Mikaels litaniet

 

Herre, miskunn deg Herre, miskunn deg

Kristus, miskunn deg Kristus, miskunn deg

Herre, miskunn deg Herre, miskunn deg

Kristus, hør oss Kristus, bønnhør oss

 

Gud Fader i himmelen Miskunn deg over oss

Guds Sønn, Verdens Frelser

Gud Den Hellige Ånd,

Hellige Treenighet, En Gud,

 

Hellige Maria, Englenes Dronning, Be for oss

 

Hellige Erkeengel Mikael, Be for oss

Hellige Mikael, fylt med Guds visdom,

Hellige Mikael, perfekt tilbeder av Ordet som ble kjød.

Hellige Mikael, kronet med ære og herlighet,

Hellige Mikael, Den mektigste Prins for Herrens hærer

Hellige Mikael, Den hellige Treenighets Flaggbærer

Hellige Mikael, Paradisets vokter,

Hellige Mikael, Israelsfolkets guide og trøster

Hellige Mikael, den stridende Kirkes glans og festning

Hellige Mikael, den triumferende Kirkes ære og glede

Hellige Mikael, englenes lys,

Hellige Mikael, bolverk for ortodokse troende,

Hellige Mikael, styrke for dem som kjemper

under Korsets banner.

Hellige Mikael, lys og tillit til sjeler i dødstimen,

Hellige Mikael, vår sikre støtte,

Hellige Mikael, vår hjelp i all ondskap,

Hellige Mikael, vår budbringer i den evige straff,

Hellige Mikael, trøster for sjeler

som er i Skjærsildens flammer

Hellige Mikael, som Herren har gitt ansvaret

for sjeler etter døden

Hellige Mikael, vår fyrste,

Hellige Mikael, vår advokat,

 

Guds Lam, som tar bort

verdens synder, Skån oss Herre

Guds Lam, som tar bort

verdens synder, Bønnhør oss Herre

Guds Lam, som tar bort

verdens synder, Miskunn deg over oss.

 

P: Be for oss, o herlige Hl. Erkeengel Mikael,

Fyrste av Jesu Kristi Kirke,

A: At vi må bli verdige til Kristi løfter.

La oss be:

Vi ber deg inderlig, O Herre Jesus Kristus, med Din hellige velsignelse, skjenk oss ved St. Mikaels forbønn, visdom som lærer oss å samle skatter i himmelen isteden for denne verdens goder med tanke på evigheten. Du som lever og hersker fra evighet til evighet. Amen.


ST. MIKAELS ROSENKRANS

 

Før og etter hver meditasjon / hilsen bes 1 Fader Vår og 3 Hill deg Maria.

 

P: Gud, kom meg til hjelp.

A: Herre, vær snar til frelse.

P: Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd

A: Som det var i opphavet, så nå og alltid,

og i all evighet. Amen.

 

1. hilsen: til ære av Serafers kor

* Fader vår…, + 3 ganger Hill Deg Maria,..

På St. Mikael og det hellige kor av Serafers forbønn, må Gud gjøre oss verdige til å motta i våre hjerter Hans Hjertes perfekte kjærlighet. Amen.

 

2. På forbønn av St. Mikael og det himmelske kor av Kjeruber, må Gud gi oss nåde til å forlate syndens vei og følge den perfekte kristne veien. Amen.

 

3. På forbønn av St. Mikael og det himmelske kor av Troner, må det behage Gud og inngi våre hjerter en sann og ærlig ydmykhetens ånd. Amen.

 

4. På forbønn av St. Mikael og det himmelske kor av Herredømmet, må det behage Gud og gi oss nåde til å overvinne våre sanser, og å forandre våre fordervede lidenskaper. Amen.

5. På forbønn av St. Mikael og det himmelske kor av Makter, må Gud beskytte våre sjeler fra djevelens list og fristelser. Amen.

 

6. På forbønn av St. Mikael og det himmelske kor av fortreffelighet, må Vår Herre holde borte fra å falle i fristelser og redde oss fra det onde. Amen.

7. På forbønn av St. Mikael og det himmelske kor av Myndigheter, må det behage Gud og fylle våre hjerter med en sann lydighets Ånd fra hjertet. Amen.

 

8. På forbønn av St. Mikael og det himmelske kor av Erkeengler, må det behage Gud å gi oss utholdenhetens gave i tro og alle gode gjerninger. Slik at vi må bli i stand til å oppnå paradisets herlighet. Amen.

 

9. På forbønn av St. Mikael og det himmelske kor av hellige engler, må Gud gjøre det slik at de beskytter oss gjennom livet, og etter døden leder oss inn til den evige herlighet i himmelen. Amen

Så bes 1 Fader Vår…, 4 ganger: Den første til ære for St. Mikael, det andre til ære for St. Gabriel, det tredje til ære for St. Raphael, og den fjerde til ære for vår verneengel. Følgende bønn bes:

 

St. Mikael, strålende fyrste, styrer og seierherre for den himmelske hærskare, beskytter for menneskesjelene, du som bekjempet de opprørske englene, forvalter for Guds slott under Jesus Kristus, vår verdige leder, utrustet med fortreffelighet og dygder: Fri oss fra hver sykdom, vi som tar vår fulle tilflukt til deg. Ved din beskyttelse som mangler sin like, gjør oss i stand til å gjøre vår tjeneste for Gud, trofast, hver dag. Amen

 

P: Be for oss, velsignede Mikael, fyrste over Jesu Kristi Kirke.

A: At vi må bli verdige til Hans løfter

 

La oss be:
Allmektige og evige Gud. Du som i din utrolige godhet og medlidenhet for menneskenes frelse har utvalgt den ærerike Erkeengel Mikael til å være Prins

av Din Kirke. Gjør oss verdige, vi bønnfaller Deg, å bli reddet av hans velsignede beskyttelse fra alle våre fiender slik at de i vår dødsstund ikke skal skade oss. Gi oss ved den samme Erkeengel Mikael at vi må få komme foran Din høye og guddommelige Majestet.

 

(Egentlig er det en egen Mikael rosenkrans som skal brukes.. men vi kan gå til rosenkransens midtpunkt med en gang, som da vil være den første meditative perlen. Altså hoppe over de første 4 perlene. Midtpunktets ledd er i stedenfor den store perlen i en vanlig rosenkrans).